Dự án Khách sạn Sojo Duy Tân

Thông tin chung:

Tên dự án: Dự án khách sạn SOJO Duy Tân

Chủ đầu tư: TNG Holdings

Địa điểm: Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Qui mô: 2 hầm, 14 tầng cao.

Thời gian triển khai: 2021

Mô tả dự án:

 Vật liệu sử dụng:

Dự án sử dụng sản phẩm Aquaprufe APF-C: Màng chống thấm trải trước, HDPE, dính bám toàn phần.

Dikmen escort