Chống thấm cho mái

Hệ chống thấm cho nắp hầm thường sử dụng màng chống thấm thi công sau, hoặc lớp phủ chống thấm tạo màng. Vật liệu chống thấm cho mái thường độ giãn dài cũng như khả năng bám dính tốt với kết cấu.

Mái nhà chịu tác động trực tiếp từ ánh sáng mặt trời, vì vậy cần có giải pháp bảo vệ phù hợp để tránh tình trạng lão hóa, giòn hóa lớp chống thấm.

Vật liệu sử dụng:

  • Màng bitum cải tiến: APF-500, APF-2000W, APF-3000
  • Vật liệu gốc polymer xi măng: KS-988AII, KS-100X
  • Vật liệu gốc polyurethane: KS-929

Hình ảnh thực tế: