Chống thấm cho vách tầng hầm

Kết cấu tầng hầm chịu tác động thường xuyên của nước ngầm, đặc biệt là trong mùa mưa khi mực nước ngầm dâng cao. Vì vậy, vật liệu chống thấm cho phần ngầm phải có các đặc tính sau:

  • Độ giãn dài cao
  • Khả năng chịu áp lực thủy tĩnh lớn
  • Bám dính tốt với kết cấu

Để chống thấm cho vách tầng hầm, có 2 phương án có thể sử dụng: chống thấm thuận và chống thấm nghịch.

1. Chống thấm thuận

Bảo vệ kết cấu khỏi nước ngầm và các tác nhân xâm thực khác, hệ chống thấm thuận có hiệu quả rất cao. Trong các trường hợp, nên ưu tiên chống thấm thuận để mang lại kết quả tốt nhất.

Vật liệu sử dụng:

  • Màng HDPE trải trước: APF-C
  • Màng bitum cải tiến: APF-500, APF-2000W, APF-3000

2. Chống thấm nghịch

Trong một số trường hợp, không thể áp dụng chống thấm thuận cho vách tầng hầm (sửa chữa thấm, công trình sử dụng tường vây), có thể sử dụng phương án chống thấm nghịch.

Hệ chống thấm nghịch thường sử dụng sản phẩm gốc xi măng, polymer xi măng, cho phép hơi nước thoát qua để tránh tình trạng màng chống thấm bị phồng rộp, bong khỏi kết cấu.

Vật liệu sử dụng:

  • Vật liệu gốc Acrylic polymer xi măng: KS-988AII
  • Vật liệu tinh thể thẩm thấu: KS-101

 

 

Hình ảnh thực tế:

 

Dikmen escort