Chống thấm cho bể nước sạch

Hệ chống thấm cho bể nước sạch thường sử dụng vật liệu chống thấm gốc xi măng hoặc polymer xi măng. Vật liệu chống thấm cho bể nước sạch cần được thí nghiệm, đảm bảo không gây ảnh hưởng tới chất lượng của nước.

Trong trường hợp bể tiếp xúc trực tiếp với nền đất, cần chống thấm mặt ngoài cho đáy bể và nắp bể để tránh nước bẩn từ bên ngoài thấm vào bên trong. Biện pháp chống thấm mặt ngoài cho đáy bể và nắp bể tương tự như chống thấm cho sàn đáy và vách hầm

Vật liệu sử dụng:

  • Vật liệu gốc polymer xi măng: KS-988AII

 

Hình ảnh thực tế: