Chống thấm cho nắp hầm

Nắp hầm không chịu áp lực nước, nhưng thường xuyên chịu tải trọng động do xe cộ lưu thông. Vì vậy vật liệu chống thấm nắp hầm thường yêu câu độ giãn dài cũng như khả năng bám dính tốt với kết cấu.

Hệ chống thấm cho nắp hầm thường sử dụng màng chống thấm thi công sau, hoặc lớp phủ chống thấm tạo màng.

 Vật liệu sử dụng:

  • Màng bitum cải tiến: APF-500, APF-2000Q, APF-3000
  • Vật liệu gốc Acrylic polymer xi măng: KS-988AII, KS-100X
  • Vật liệu gốc polyurethane: KS-929