Chống thấm cho sàn tầng hầm

Kết cấu tầng hầm chịu tác động thường xuyên của nước ngầm, đặc biệt là trong mùa mưa khi mực nước ngầm dâng cao. Vì vậy, vật liệu chống thấm cho phần ngầm phải có các đặc tính sau:

  • Độ giãn dài cao
  • Khả năng chịu áp lực thủy tĩnh lớn
  • Bám dính tốt với kết cấu

Cần lưu ý xử lý các chi tiết ở góc cạnh, cũng như cần đầm chặt đất, đổ bê tông lót trước khi tiến hành trải màng

Vật liệu sử dụng:

  • Màng HDPE trải trước: APF-C
  • Màng bitum cải tiến trải trước: APF-500, APF-2000W, APF-3000

Bản vẽ điển hình – Phương án 1

Bản vẽ điển hình – Phương án 2

Hình ảnh thực tế:

Dikmen escort